Hodnocení služeb nabízených organizací Romodrom o. p. s. z pohledu uživatelů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela
dc.contributor.author Krejčíková, Sabina
dc.date.accessioned 2019-02-11T13:28:10Z
dc.date.available 2019-02-11T13:28:10Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2018-11-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72171
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního vyloučení, důsledky a nástroji k jeho překonávání, s důrazem na jedince využívající služeb neziskové organizace Romodrom o. p. s. Cílem bakalářské práce je zjistit, jak sociálně vyloučení jedinci jako klienti hodnotí program neziskové organizace Romodrom o. p. s. Výzkumné šetření je realizováno prostřednictvím dotazníků. Respondenti jsou uživatelé neziskové organizace Romodrom o. p. s. cze
dc.format 46 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální exkluze cze
dc.subject nezisková organizace Romodrom o. p. s. cze
dc.subject sociální rehabilitace cze
dc.subject social exclusion eng
dc.subject non-profit organization Romodrom o. p. s. eng
dc.subject social rehabilitation eng
dc.title Hodnocení služeb nabízených organizací Romodrom o. p. s. z pohledu uživatelů cze
dc.title.alternative Evaluation of the Services Offered by Romodrom o. p. s from the Point of View of Users eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Myslivec, Jaroslav
dc.date.accepted 2019-01-29
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issues of social exclusion, the consequences and tools to overcome it, with focus on the individuals who use the services of the non-profit organization Romodrom o.p.s. The aim of the bachelor thesis is to find out how the organization Romodrom o.p.s. is evaluated by the socially excluded clients. The research is conducted through questionnaires. The respondents are users of the non-profit organization Romodrom o.p.s. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D38848
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Studentka se k obhajobě dostavila řádně připravená a byla schopna reagovat na dotazy a připomínky z posudků i členů zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 37384
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account