Názory středoškolských studentů na manželství jejich rodičů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájková, Lucie
dc.contributor.author Čížková, Aneta
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:34:44Z
dc.date.available 2020-02-05T09:34:44Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-11-29
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74554
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématikou manželství, přesněji názory středoškolských studentů na manželství jejich rodičů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části definuje pojem manželství a další pojmy spojené s manželstvím. Dále se věnuje aktuální dynamice manželství. Obsahem praktické části je kvantitativní výzkumné šetření, realizované prostřednictvím elektronického dotazníku. Respondenty jsou středoškolští studenti ve věku od 15 do 20 let. cze
dc.format 72 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject manželství cze
dc.subject rodiče cze
dc.subject názory cze
dc.subject středoškolští studenti cze
dc.subject marriage eng
dc.subject opinions eng
dc.subject parents eng
dc.subject secondary school students eng
dc.title Názory středoškolských studentů na manželství jejich rodičů cze
dc.title.alternative Opinions of secondary school students on the marriage of their parents eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šándorová, Zdenka
dc.date.accepted 2020-01-28
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the topic of marriage, more precisely the opinions of secondary school students on the marriage of their parents. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, it defines the term marriage and the other terms related to marriages. It also focuses on the current dynamics of marriage. The content of the practical part is a quantitative research survey carried out through an electronic questionnaire. Respondents are secondary school students aged 15 to 20 years. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Studentka stručně prezentovala práci a odpověděla na otázky zadané vedoucí práce a oponentkou. cze
dc.identifier.stag 39040
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account