Česká YouTube scéna a její vliv na současnou mládež

Show simple item record

dc.contributor.advisor Retka, Tomáš
dc.contributor.author Dostálová, Natálie
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:17:13Z
dc.date.available 2018-06-14T06:17:13Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-03-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71295
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá českou YouTube scénou a snaží se přiblížit, jaký vliv může mít na současnou mládež. Skládá se ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se věnuje historii portálu YouTube, jeho vývoji a definuje samotnou práci YouTubera. Popisuje i další důležité pojmy tohoto fenoménu jako jsou typy videí, marketing a reklama, vztah mládeže k YouTuberství a představuje současný žebříček úspěšných YouTuberů v České republice. Praktická část je zaměřena na výzkum, kde jsou vyhodnoceny dotazníky, které vyplnili studenti a žáci z Olomouce a z Chotěboře, má za úkol srovnat přístup k YouTuberům mezi dívkami a chlapci a podle místa studia. Zároveň se zde vyskytují poznatky z provedených rozhovorů s YouTubery a jejich pohled na ovlivňování. cze
dc.format 85 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject YouTubeři cze
dc.subject YouTube cze
dc.subject mládež cze
dc.subject fenomén cze
dc.subject video cze
dc.subject porovnání cze
dc.subject YouTubers eng
dc.subject Youtube eng
dc.subject teenagers eng
dc.subject phenomenon eng
dc.subject video eng
dc.subject comparison eng
dc.title Česká YouTube scéna a její vliv na současnou mládež cze
dc.title.alternative Czech YouTubers and their impact on contemporary teenagers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Myslivec, Jaroslav
dc.date.accepted 2018-05-22
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis work deals with Czech YouTube's scene and trying to explain their impact on contemporary teenagers. It consists of two parts, theoretical and practical. Theoretical part focuses on the history of YouTube, its development and deals with general definition of YouTuber's work. There are described also next important terms of this phenomenon like video types, marketing and advertising, relationship between teenagers and YouTube and represents most popular czech YouTubers. Practical part focuses on research where questionnaires are rated. Into questionnaires were responded by students from Olomouc and Chotěboř. Goal of the work is compare girls and boys, by study location and show their attitude to YouTubers. There are also informations from interviews with YouTubers and their view of influence. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37476
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Studentka předstoupila před komisi k obhajobě bakalářské práce řádně připravena. Seznámila členy komise s výsledky své práce. Odpověděla na všechny otázky kladené komisí. cze
dc.identifier.stag 34664
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account