Vliv médií na člověka v 21. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájková, Lucie
dc.contributor.author Černá, Erika
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:17:10Z
dc.date.available 2018-06-14T06:17:10Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-03-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71287
dc.description.abstract Práce se bude zabývat vlivem médií na člověka v 21.století. Cílem práce bude zjistit míru vlivu seriózních a bulvárních médií na dospělé v České republice. Teoretická část bude zaměřena na vymezení základních pojmů souvisejících s médii, druhy médií v České republice, a především na jejich rozbor. V praktické části bude realizován výzkum ke zjištění cíle práce o oblíbenosti médií v nymburském okrese. Pro získání dat bude zvolena metoda dotazování a výzkumným nástrojem bude dotazník vlastní konstrukce. Výzkumný vzorek budou představovat obyvatelé nymburského okresu ve věku od 18 let. cze
dc.format 82 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject média cze
dc.subject masová média cze
dc.subject vliv médií cze
dc.subject 21. století cze
dc.subject media eng
dc.subject mass media eng
dc.subject influence of media eng
dc.subject 21st century eng
dc.title Vliv médií na člověka v 21. století cze
dc.title.alternative The influence of media to humans in 21st century eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škoviera, Albín
dc.date.accepted 2018-05-22
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis will deal with the influence of media on humans in the 21st century. The aim of the thesis is to find out the extent of the influence of serious and tabloid media on adults in the Czech Republic. The theoretical part will focus on the basic concepts associated with media, types of media in the Czech Republic, and especially on their analysis. In the practical part, research will be carried out to determine the goal of work about media popularity in the district of Nymburk. The polling method will be chosen to retrieve the data and the research tool will be a questionnaire of its own design. The research sample will be the inhabitants of the district of Nymburk at the age of 18 years. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37467
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Studentka přistoupila k obhajobě bakalářské práce řádně připravena. Odpověděla na všechny otázky kladené komisí. cze
dc.identifier.stag 34638
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account