Reflexe obrazu příslušníků PČR a AČR ze strany aktérů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Boukal, Tomáš
dc.contributor.author Kmoníček, Václav
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:52:29Z
dc.date.available 2017-06-22T06:52:29Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68883
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá reflexí obrazu příslušníků Armády České republiky a Policie České republiky z pohledu aktérů vůči veřejnosti. Práce vychází z analýzy výzkumů veřejného mínění a z terénního výzkumu, který byl prováděn etnografickou metodou zúčastněného pozorování při schůzkách se skupinami tvořených příslušníky jedné nebo druhé složky a osobními rozhovory se subjekty jednotlivě. Práce je složena ze dvou paralelních výzkumů, které jsou v závěru podrobeny komparaci. cze
dc.format 103 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject armáda cze
dc.subject policie cze
dc.subject veřejnost cze
dc.subject vnímání cze
dc.subject reflexe cze
dc.subject army eng
dc.subject police eng
dc.subject public eng
dc.subject perception eng
dc.subject reflection eng
dc.title Reflexe obrazu příslušníků PČR a AČR ze strany aktérů cze
dc.title.alternative The Reflection of the Image of the Czech Police and the Czech Army Members from the Perspective of Their Participants eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Mühlpachr, Pavel
dc.date.accepted 2017-05-24
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the reflection of the image of the Czech Army and the Czech Police members from the perspective of participants to the public. Work is based on the analysis of public opinion researches and field research using the etnography method of the participant observation at meetings with groups consist of members of Czech Army or Czech Police, and individually personal interviews with the actors. The work is composed of two parallel researches, which are compared at the end of this thesis. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35755
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Uchazeč představil závěrečnou práci z hlediska motivace, cílů, struktury, obsahu a metod. Odpověděl na dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 32619
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account