Transformace ústavní péče pro osoby s mentálním a zdravotním postižením v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šándorová, Zdenka
dc.contributor.author Michalová, Lenka
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:11:13Z
dc.date.available 2016-09-23T05:11:13Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65707
dc.description.abstract Práce se zabývá tématem transformace v kontextu sociálních služeb v České republice. Transformací se pro účely této práce rozumí změna velkokapacitní ústavní péče na bydlení a podporu v běžném prostředí. V teoretické části práce je popsána historie ústavních zařízení a sociálních služeb v České republice. Dále je popsáno, kdo je klientem těchto zařízení, zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a proces transformace z teoretického i praktického hlediska. V praktické části diplomové práce je popsán proces transformace na konkrétním zařízení a na přístupu ředitelek pověřených vedením zařízení, která procházejí procesem transformace. cze
dc.format 105 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject transformace cze
dc.subject sociální služby cze
dc.subject mentální postižení cze
dc.subject klienti cze
dc.subject transformation eng
dc.subject social work eng
dc.subject mental disability eng
dc.subject clients eng
dc.title Transformace ústavní péče pro osoby s mentálním a zdravotním postižením v České republice cze
dc.title.alternative Transformation of institutional care for people with mental and health disability in the Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Škoviera, Albín
dc.date.accepted 2016-08-31
dc.description.abstract-translated The presented thesis focuses on instutional transformation within the field of social work in the Czech Republic. Specifically, it focuses on the transformation from high-capacity institutes caring for mentally disabled to sheltered housing facilities and support of mentally disabled in ordinary environments. The theoretical section describes the history of the Czech mental health care institutions. The definition of the client of such institutions and the transformationan process as defined by the Act No. 108 of the 2006 statute are discussed in detail as well. The empirical section deals with transformation of a particular social care institution and the attitudes and actions taken by its directors. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34986
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.identifier.stag 30476
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account