Resocializace osob s poraněním míchy prostřednictvím sportu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Myslivec, Jaroslav cze
dc.contributor.author Zbahnová, Eva
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:22:59Z
dc.date.available 2015-09-27T10:22:59Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60947
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá resocializací osob s poraněním míchy prostřednictvím sportu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V části teoretické popisuji související problematiku socializaci, resocializaci, koncept ucelené rehabilitace, poranění míchy, možnosti adaptace na novou životní zkušenost a možnosti resocializace osob se zdravotním postižením pomocí sportu. V praktické části diplomové práce zjišťuji pomocí kvalitativní výzkumné strategie - techniky polostrukturovaných rozhovorů, jaký je vliv sportu na resocializaci osob s poraněním míchy. K dosažení cíle výzkumu slouží také několik dílčích výzkumných cílů. Výzkumný soubor tvoří celkem 6 osob s poraněním míchy, které se ve volném čase sportu věnují. V empirické části práce je také uvedena příčina poranění míchy, dále provozované sporty včetně jejich frekvence, pozitiva i negativa, která dotazovaní v souvislosti se sportováním vnímají. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 1123690 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject resocialization cze
dc.subject rehabilitation cze
dc.subject spinal cord injury cze
dc.subject sport cze
dc.subject resocializace cze
dc.subject rehabilitace cze
dc.subject poranění míchy cze
dc.subject sport cze
dc.title Resocializace osob s poraněním míchy prostřednictvím sportu cze
dc.title.alternative Resocialization of Individuals with Spinal Cord Injury through Sports eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šándorová, Zdenka cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with social rehabilitation of people with spinal cord injuries through sports. The work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part I describe related issues - socialization, resocialization, the concept of comprehensive rehabilitation, spinal cord injury, the possibilities of adapting to a new life experience and possibilities of social rehabilitation of disabled persons through sport. In the practical part of the thesis I investigate the impact of sports for the social rehabilitation of people with spinal cord injuries by qualitative research strategies by the techniques of half structured interviews. Several other partial surveys contribute to achieving the objectives of the research as well. The research group consists of 6 people with spinal cord injuries who dedicate their spare time to sports. In the empirical part, the cause of spinal cord injury is introduced, as well as practiced sports activities including their frequency and the perception of positives and negatives of those interviewed in connection with practising sports. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33345 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Studentka přistoupila k obhajobě své diplomové práce připraveně a zodpovědně. Pružně reagovala na otázky členů zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 23248 cze
dc.date.embargo 2015-06-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account