Resocializace duševně nemocných prostřednictvím pracovního uplatnění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sychrová, Adriana
dc.contributor.author Schejbalová, Ivana
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:37:28Z
dc.date.available 2015-08-10T07:37:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60231
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce se zabývá resocializací duševně nemocných prostřednictvím pracovního uplatnění. Zájem je směřován na politiku zaměstnanosti duševně nemocných, legislativní rámec vztahující se k zaměstnávání zdravotně nemocných a na pomoc při jejich uplatńování se, ze strany Úřadu práce. Dále jsou zde uvedeny příklady sociálních podniků u nás i v zahraničí a nástroje státní podpory pro vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Výzkumná část je věnována případové studii konktétního sociálního podniku. cze
dc.format 81 s. cze
dc.format.extent 824447 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject resocialization
dc.subject mantaly ill
dc.subject social company
dc.subject protected job
dc.subject resocializace cze
dc.subject duševní onemocnění cze
dc.subject sociální podnik cze
dc.subject chráněné pracovní místo cze
dc.subject ergoterapie cze
dc.subject occupational therapy
dc.title Resocializace duševně nemocných prostřednictvím pracovního uplatnění cze
dc.title.alternative Resocialization mentally ill through job eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Ďatko, Ilona cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The estimated thesis is based around resocialization of mentaly ill people through jobs. The interest is focused on the emloyment politics of mentally ill, legislative scope related to the emloyer of ill persons and on a help with their enforcement in Labour Office. Then there are given examples of social companies here and abroad, and state aid instruments for creating equal opportunities for disabled people. Research is focused on the example study of a specific social company. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D32132 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence
dc.description.defence Studentka přistoupila k obhajobě diplomové práce celkově zodpovědně, přiměřeně reagovala na otázky zkuaební komise, vyskytly se menaí nepřesnosti, tudíž byl výkon hodnocen jako velmi dobrý. cze
dc.identifier.stag 23308 cze
dc.date.embargo 2015-03-31 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account