Změny v hodnotové orientaci u jedinců v období pubescence, adolescence a mladší dospělosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křišťálová, Jana cze
dc.contributor.author Dostálová, Adéla
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:37:15Z
dc.date.available 2015-08-10T07:37:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60228
dc.description.abstract Název bakalářské práce je Změny v hodnotové orientaci u jedinců v období pubescence, adolescence a mladší dospělosti. Práce je členěna na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část přibližuje období vývojové psychologie, konkrétně pubescenci, adolescenci a mladší dospělost, a téma hodnot a hodnotových orientací. Tato část je založena na studiu odborné literatury. Praktická část se zabývá kvantitativním výzkumem a analýzou získaných dat. Výzkum byl proveden formou dotazníkového šetření a cílem bylo zjistit, zda se mění hodnotové orientace a preference hodnot u jedinců v období puberty, adolescence a mladší dospělosti, popřípadě jak se mění. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 2304707 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Pubescence eng
dc.subject adolescence eng
dc.subject young adulthood eng
dc.subject value eng
dc.subject value orientation eng
dc.subject puberta cze
dc.subject adolescence cze
dc.subject mladší dospělost cze
dc.subject hodnotová orientace cze
dc.title Změny v hodnotové orientaci u jedinců v období pubescence, adolescence a mladší dospělosti cze
dc.title.alternative Value Orientation Changes in Individuals' During Pubescence, Adolescence and Young Adulthood eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hájková, Lucie cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The title of the bachelor thesis is Value orientation changes in individuals' during pubescence, adolescence and young adulthood. Bachelor thesis has two parts, the practical and the theoretical part. The theoretical part deals with the evolutionary psychology, the pubescent, adolescent and younger adulthood period and especially with the merit orientation topic. This part is based on the studies of the specialized literature. The practical part deals with the quantitative research and the analysis of acquired data. The research was done in the form of questionnaires. The aim was to find out how the merit orientation change in the life of individuals in the period of puberty, adolescence and the young adulthood. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D32079 cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence \par{Studentka přistoupila k obhajobě bakal{á}řsk{é} pr{á}ce připraven{á}. Na ot{á}zky členů komise reagovala pružně a adekv{á}tně. Obhajoba proběhla ř{á}dně.\par} cze
dc.identifier.stag 27984 cze
dc.date.embargo 2015-03-24 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account