Informovanost žen o období těhotenství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poláčková, Helena
dc.contributor.author Pištínková, Kateřina
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:57:10Z
dc.date.available 2022-07-02T04:57:10Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80120
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je teoreticko-průzkumná a věnuje se informovanosti žen o období těhotenství. Teoretická část práce se zabývá obdobím těhotenství, jako jedním nejvýznamnějším obdobím života ženy. Pojednává o prenatálních prohlídkách a správné životosprávě těhotné ženy. Průzkumná část práce zkoumá informovanost žen o období těhotenství. Výstupem praktické části je vytvoření informačního letáku se základními informacemi o těhotenství, který byl sestaven na základě odborné literatury. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject diagnostika cze
dc.subject informovanost cze
dc.subject prenatální péče cze
dc.subject těhotenství cze
dc.subject vyšetření cze
dc.subject životospráva cze
dc.subject diagnostics eng
dc.subject awareness eng
dc.subject prenatal care eng
dc.subject pregnancy eng
dc.subject examination eng
dc.subject nutrition eng
dc.title Informovanost žen o období těhotenství cze
dc.title.alternative Women's knowledge of pregnancy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Moravcová, Markéta
dc.date.accepted 2022-06-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is theoretical-exploratory work and deals with women's knowledge of pregnancy. The theoretical part of the thesis deals with the period of pregnancy, as one of the most important periods of a woman's life. It deals with prenatal examinations and proper lifestyle of a pregnant woman. The practical part examines the real knowledge of women. The outcome of the practical part is the creation of an information leaflet with basic information about pregnancy, which was compiled on the basis of professional literature. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta. cze
dc.identifier.stag 44314
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account