Změna radiální tuhosti pneumatiky v závislosti na změně odklonu kola

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jilek, Petr
dc.contributor.author Tutko, Martin
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:54:24Z
dc.date.available 2022-07-02T04:54:24Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-16
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79934
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou změny radiální tuhosti pneumatiky v závislosti na změně odklonu kola. Teoretická část je věnována informacím o pneumatikách, valení kola a silám působícím na kolo. Praktická část se zabývá stanovením metodiky měření, realizací experimentálního měření a vyhodnocením výsledků experimentálního měření na statickém adhezoru. cze
dc.format 57 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pneumatiky cze
dc.subject radiální tuhost cze
dc.subject statický adhezor cze
dc.subject valivý odpor cze
dc.subject odklon kola cze
dc.subject tyres eng
dc.subject radial stiffness eng
dc.subject static adhesor eng
dc.subject rolling resistence eng
dc.subject wheel deflection eng
dc.title Změna radiální tuhosti pneumatiky v závislosti na změně odklonu kola cze
dc.title.alternative Change in radial tyre stiffness as a function of change in wheel camber eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2022-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the issue of changing the radial stiffness of the tyre depending on the change in wheel deflection. The theoretical part is devoted to information about tyres, wheel rolling and forces acting on the wheel. The practical part deals with the determination of measurement methodology, implementation of experimental measurements and evaluation of experimental measurement results on a static adhesor. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl obhajobu své bakalářské práce, zodpověděl otázky z posudku vedoucího práce a pouze s mírnými zaváháními reagoval na otázky členů komise. cze
dc.identifier.stag 43906
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account