Kvalita služeb MHD v Pardubicích a Hradci Králové z pohledu cestujících

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chocholáč, Jan
dc.contributor.author Štábl, Robert
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:33:44Z
dc.date.available 2021-09-06T07:33:44Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-15
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78245
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá kvalitou služeb MHD v Pardubicích a Hradci Králové z pohledu cestujících. V první kapitole jsou vymezena zejména teoretická východiska zkoumané problematiky. Ve druhé kapitole je provedena analýza kvality služeb MHD v Pardubicích a Hradci Králové. Ve třetí kapitole jsou navržena opatření na zlepšení kvality služeb MHD, která jsou ve čtvrté kapitole zhodnocena. cze
dc.format 90 s., 21 s. příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject respondenti cze
dc.subject kvalita dopravních služeb cze
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject ukazatele kvality dopravních služeb cze
dc.subject průzkum spokojenosti cestujících cze
dc.subject respondents eng
dc.subject quality of transport services eng
dc.subject urban public transport eng
dc.subject indicators of the quality of transport services eng
dc.subject passenger satisfaction survey eng
dc.title Kvalita služeb MHD v Pardubicích a Hradci Králové z pohledu cestujících cze
dc.title.alternative Quality of urban public transport services in Pardubice and Hradec Králové from the perspective of passengers eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Došlý, Jiří
dc.date.accepted 2021-08-25
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with quality of urban public transport services in Pardubice and Hradec Králové from the point of passengers. In the first chapter are defined especially theoretical definitions of the researched issues. In the second chapter is performed the quality analysis of urban public transport services in Pardubice and Hradec Králové. The third chapter offers measures how to improve quality of urban public transport services which are evaluated in the fourth chapter. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na poznámky, resp. připomínky oponenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 43008
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account