Veganský způsob života a jeho sociální aspekty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Retka, Tomáš
dc.contributor.author Novotný, Jiří
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:51:47Z
dc.date.available 2020-07-08T10:51:47Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-04-20
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75787
dc.description.abstract Hlavním tématem této bakalářské práce je životní styl nazývaný veganství. Tento způsob života se v poslední době dostává do popředí společnosti a mnoho lidí se s ním již v nějaké formě setkalo. Tato bakalářská práce má veganství více přiblížit. Je založena na výpovědi informantů a auto-etnografii autora. Práce popisuje cesty k tomuto způsobu života a také soužití s lidmi, kteří vegané nejsou. cze
dc.format 46 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject vegani cze
dc.subject speciecismus cze
dc.subject životní styl cze
dc.subject strava cze
dc.subject návyky cze
dc.subject vegans eng
dc.subject speciecism eng
dc.subject life style eng
dc.subject diet eng
dc.subject habits eng
dc.title Veganský způsob života a jeho sociální aspekty cze
dc.title.alternative Vegan way of life and it´s social aspects eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Petráň, Tomáš
dc.date.accepted 2020-06-22
dc.description.abstract-translated The main topic of this bachelor thesis is lifestyle, called veganism. This way of life comes to the mainstream of society and many people have already heard about veganism. This bachelor thesis’s purpouse is to introduce veganism as a lifestyle and it is based on interviews with informants and the author’s auto-ethnography. This thesis describes ways to this lifestyle and coexistence with non-vegan people. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Student představil cíle, otázky, metody své práce a krátce shrnul,k jakým výsledkům dospěl. Byly přečteny oba posudky a následně proběhla rozprava a diskuse o možnostech doplnění a směřování dalšího výzkumu. Komise se po krátké diskusi shodla na hodnocení. cze
dc.identifier.stag 40120
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account