Územně plánovací podklady pro aktualizaci generelu rozvoje cyklistické dopravy ve městě Kolín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lopour, Pavel
dc.contributor.author Červinka, Jakub
dc.date.accessioned 2020-04-08T10:07:59Z
dc.date.available 2020-04-08T10:07:59Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-05-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75263
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá stavem cyklistické dopravy ve městě Kolín. Součástí práce je analýza cyklistické dopravní infrastruktury, zhodnocení postupu města při naplňování strategických plánů města a vlastní návrh vybraných úseků. cze
dc.format 72 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject cyklogenerel cze
dc.subject Kolín cze
dc.subject cykloturistika cze
dc.subject územně plánovací podklady cze
dc.subject cyklistika cze
dc.subject cyklostrategie cze
dc.subject cycling strategy plan eng
dc.subject Kolín eng
dc.subject cycling eng
dc.subject cycling strategy eng
dc.subject spatial planning eng
dc.subject bike eng
dc.title Územně plánovací podklady pro aktualizaci generelu rozvoje cyklistické dopravy ve městě Kolín cze
dc.title.alternative Planning materials for updating the plan of bicycle strategy in Kolín eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Jirsa, Vojtěch
dc.date.accepted 2020-02-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with condition of cycling transporn in Kolín. Part of the thesis is analysis of the cyklist infrastructure, assessment work of city's guverment in progress while implementation of the cyclistics strategy plans and own solution for some important parts of city's infrastrukture. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D40297
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč objasnil komisi některé výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci se pokusil stručně zodpovědět všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 31395
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account