Invisibility in the World According to Ralph Ellison

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Michal
dc.contributor.author Novotná, Hana
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:19:12Z
dc.date.available 2019-09-25T05:19:12Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-06-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74027
dc.description.abstract This bachelor thesis analyses the position of Afro-Americans in American society since the 1860's up to the 1960's in terms of invisibility. Furthermore, the term invisibility is analysed in the book Invisible Man by Ralph Ellison. At the end of the analysis, the author's solution to the invisibility is explained and compared to the solution of W. E. B. Du Bois. eng
dc.format 47 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject neviditelnost cze
dc.subject Afro-Američané cze
dc.subject americká společnost cze
dc.subject Neviditelný cze
dc.subject Ellison, Ralph cze
dc.subject Invisibility eng
dc.subject Afro-Americans eng
dc.subject American society eng
dc.subject Invisible Man eng
dc.subject Ellison, Ralph eng
dc.title Invisibility in the World According to Ralph Ellison eng
dc.title.alternative Neviditelnost člověka ve světě podle Ralpha Ellisona cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Bubíková, Šárka
dc.date.accepted 2019-08-26
dc.description.abstract-translated Tato bakalářská práce se věnuje analýze pozice Afro-Američanů v Americké společnosti od šedesátých let devatenáctého století po šedesátá léta dvacátého století z pohledu neviditelnosti. Dále se práce zabývá analýzou neviditelnosti v knize Neviditelný od Ralpha Ellisona. Na závěr analýza poskytuje autorovo řešení otázky neviditelnosti, které je následně porovnáno s řešením W. E. B. Du Boise. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39840
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence Studentka krátce představila závěry své práce a na pokyn komise odpovídajícím způsobem zareagovala na podněty z posudků a zodpověděla vznesené dotazy. Komise se shodla na hodnocení cze
dc.identifier.stag 34574
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account