Lepené spoje a jejich zkoušení v podmínkách dynamického zatěžování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schmidová, Eva
dc.contributor.author Šulc, Petr
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:42:58Z
dc.date.available 2019-06-18T10:42:58Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-20
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad). Práce bude přístupná od 11.6.2022. cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73728
dc.description.abstract Tato práce je věnována lepeným spojům používaným v konstrukci automobilových karoserií. Hlavním úkolem této práce je vývoj metodiky pro testování lepených spojů na substrátech specifických pro automobilový průmysl. Toto testování je prováděno na za vysoké rychlosti deformace a nízké teploty. cze
dc.format 78 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 11.6.2022. cze
dc.subject lepidla cze
dc.subject lepení karoserií cze
dc.subject dynamické testování cze
dc.subject povrchové úpravy cze
dc.subject nízké teploty cze
dc.subject adhesives eng
dc.subject structural bonding eng
dc.subject dynamic testing eng
dc.subject surface treatment eng
dc.subject low temperatures eng
dc.title Lepené spoje a jejich zkoušení v podmínkách dynamického zatěžování cze
dc.title.alternative Adhesive joints and their testing by dynamic loads eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Dvořák, Milan
dc.date.accepted 2019-06-11
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on adhesive bonding used on automotive bodywork. Main objective of this thesis is development of methodology for testing of adhesive joints used on substrates specific to the automotive industry. This testing is performed at high strain rates and low temperatures. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39506
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl obhajobu své diplomové práce a vyčerpávajícím způsobem reagoval na všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 37873
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account