Osazovací manipulátor

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rozsíval, Pavel
dc.contributor.author Novák, Jaroslav
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:44:35Z
dc.date.available 2019-06-18T08:44:35Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73418
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací jednoduchého osazovacího manipulátoru. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bakalářské práce je popsána deska plošných spojů, rozdíly v osazování SMD a THD součástek, prvotní představy o vzhledu a funkci osazovacího manipulátoru a v neposlední řadě jsou zde popsány jednotlivé součásti zařízení. V praktické části je popsán návrh a kompletní zhotovení osazovacího manipulátoru. cze
dc.format 56 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject desky plošných spojů cze
dc.subject osazovací manipulátory cze
dc.subject krokové motory cze
dc.subject mikroprocesory cze
dc.subject printed circuit boards eng
dc.subject pick and place machines eng
dc.subject stepper motors eng
dc.subject microprocessors eng
dc.title Osazovací manipulátor cze
dc.title.alternative Pick and place machine eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-06-03
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the design and implementation of a simple mounting manipulator. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis describes the printed circuit board, differences in the mounting of SMD and THD components, the initial ideas of the appearance and function of the mounting manipulator and the individual components of the equipment are described. In the practical part is described the design and complete construction of the mounting manipulator. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D39563
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Logická a stylistická práce jsou na vysoké úrovni, práce je přehledná a dobře čitelná. Student zodpověděl všechny dotazy, které mu byly při obhajobě předloženy. Kontrola plagiátorství u samotné práce je 5%, není tedy plagiát. Komise tuto informaci potvrdila. cze
dc.identifier.stag 37139
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account