Nezávislé zatáčení kol zadní nápravy experimentálního vozidla

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jilek, Petr
dc.contributor.author Hron, Tomáš
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:07:20Z
dc.date.available 2019-06-18T08:07:20Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-16
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73329
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na výpočet pólu zatáčení a výpočet úhlů natočení kol experimentálního vozidla Dopravní fakulty Jana Pernera. V práci je zahrnut popis typů řízení zadních kol, technická provedení systémů řízení zadních kol, kinematika zatáčení vozidel 2WS a 4WS, rovnice pro natáčení kol vozidel se systémem 4WS, metodika měření poloměru zatáčení. cze
dc.format 74 s., 6 s. obr. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Experimentální vozidlo cze
dc.subject 4WS cze
dc.subject vyšetření pólu zatáčení cze
dc.subject natáčení zadních kol cze
dc.subject Experimental vehicle eng
dc.subject 4WS eng
dc.subject searching for a pole turn eng
dc.subject rear wheel steering eng
dc.title Nezávislé zatáčení kol zadní nápravy experimentálního vozidla cze
dc.title.alternative Independent cornering of the rear axle wheels the experimental vehicle eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pražák, František cze
dc.date.accepted 2019-06-11
dc.description.abstract-translated The work is focused on the calculation of the turning pole and calculation of wheel angles of the experimental vehicle of Jan Perner Transport Faculty. The thesis includes description of rear wheel steering types, technical design of rear wheel steering systems, 2WS and 4WS vehicle kinematics, 4WS wheel alignment equation, turning radius measurement methodology. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39620
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl obhajobu své diplomové práce, zodpověděl otázky z oponentního posudku a reagoval na všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 37870
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account