Využití volného čase dětí v úplných a neúplných rodinách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela
dc.contributor.author Hájková, Tereza
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:09:55Z
dc.date.available 2019-06-18T07:09:55Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-03-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73169
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na Využití volného času dětí v úplných a neúplných rodinách. Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část se zabývá dvěma klíčovými oblastmi, rodinou a volným časem. Pro orientaci je provedena charakteristika typů rodin ve vztahu k využití volného času. Druhou klíčovou oblastí je volný čas, který může být vymezen různými způsoby. Praktická část shrnuje výsledky dotazníkového šetření, zaměřeného na způsoby využití volného času u rozdílných typů rodin, provedeného u žáků druhého stupně základních škol. Cílem práce bude zjištění, zda se liší využití volného času u dětí z rodin úplných a u dětí z rodin neúplných. cze
dc.format 74 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject úplná rodina cze
dc.subject neúplná rodina cze
dc.subject volný čas cze
dc.subject two-parent family eng
dc.subject single-parent family eng
dc.subject free time eng
dc.title Využití volného čase dětí v úplných a neúplných rodinách cze
dc.title.alternative Use of leisure time of children in two-parent and single-parent families eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škoviera, Albín
dc.date.accepted 2019-05-22
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on Use of leisure time of children in two-parent and single-parent families. This thesis is divided into two parts, the theoretical and practical part. The theoretical part is focused on two key areas - family and leisure time. For better orientation is made a characteristic of family types in relation to the use of leisure time. Second key area is leisure time, which can be defined in different ways. Simultaneously in this part we can find examples of centers where can children spend their leisure time. The practical part summarizes the results of questionnaire investigation which is focused on the ways of using leisure time in different types of families. This investigation will be carried out among students of primary schools. The goal of this thesis will be to find out, if there is difference in use of leisure time in complete families and incomplete families. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39005
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Studentka přistoupila k obhajobě řádně připravena. V průběhu obhajoby prokazovala orientaci a zájem o dané téma. Odpověděla na položené otázky od členů komise a z posudků. cze
dc.identifier.stag 34641
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account