Poezie v nakladatelství Dokořán

Show simple item record

dc.contributor.advisor Studený, Jiří
dc.contributor.author Kvirencová, Ingrid
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:05:09Z
dc.date.available 2018-09-26T10:05:09Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71876
dc.description.abstract Předmětem mé bakalářské práce bude zkoumání básnických titulů, které vydalo nakladatelství Dokořán a zároveň i charakteristika tohoto nakladatelství. Má práce se tak bude skládat z několika částí. První část bude obsahovat historické souvislosti od roku 1949 do současnosti. Následující pak popis knižního trhu, fungování nakladatelství a pojmy, které se vztahují k běžnému fungování nakladatelské práce. V další kapitole se budu věnovat samotnému nakladatelství Dokořán, jeho vzniku a struktuře. Seznámím čtenáře s edičními řadami nakladatelství. A poté se budu věnovat rozboru několika básnických sbírek, které nakladatelství Dokořán vydalo. Nechybí také závěr, kde jsou shrnuty nejdůležitější myšlenky a poznatky práce. Pro přehlednost je na závěr uveden seznam tabulek a grafů celé práce. cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject literatura cze
dc.subject poezie cze
dc.subject nakladatelství cze
dc.subject vydávání cze
dc.subject knihy cze
dc.subject spisovatelé cze
dc.subject produkce cze
dc.subject obálky cze
dc.subject knižní trh cze
dc.subject literature eng
dc.subject poetry eng
dc.subject publishing eng
dc.subject publishing eng
dc.subject books eng
dc.subject writers eng
dc.subject production eng
dc.subject envelopes eng
dc.subject book market eng
dc.title Poezie v nakladatelství Dokořán cze
dc.title.alternative Poetry in Dokořán Publishing House eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šrámek, Petr
dc.date.accepted 2018-08-30
dc.description.abstract-translated The subject of my bachelor thesis will be study of the poetic titles published by Dokořán and the characteristics of this publishing house. My work will consist of several parts. The first part will include historical connections from 1949 to present. The following is a description of the book market, the publishing works, and the terms that relate to the normal functioning of the publishing work. In next chapter I will deal with Dokořán publishing house, origin and structure. I will introduce readers to publishers editions. And then I will deal with the analysis of several poetry collections published by Dokořán. There is also a conclusion summarizing the most important ideas and findings of work. For the sake of clarity, a list of tables and charts of the entire work is presented. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D38505
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení práce autorkou. 2. Seznámení s posudky. 3. Rozprava: literárněhistorické hodnocení dramatického řešení edice Mocca.Dokořán a jejich konkurence na poli vydávání poezie. Srovnání Dokořán a naklad. Pavel Mervart. cze
dc.identifier.stag 34860
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account