Rodičovské školy, nová iniciativa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Šenfeldrová, Anna
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:17:09Z
dc.date.available 2018-06-14T06:17:09Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-03-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71285
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem "rodičovských" škol. Cílem je zjistit, jaký je smysl a jaké jsou cíle "rodičovských škol, co rodiče motivuje k zakládání těchto škol a jaké je pojetí svobody vzdělání v představách rodičů. V teoretické části bakalářské práce je věnována pozornost alternativní pedagogice a svobodnému vzdělávání v zahraničí se zaměřením na školy Sudbury Valley School a Summerhill. Dále pak uvádí "rodičovské" školy, které již v České republice existují. Pro napsání praktické části bakalářské práce byl zvolen kvalitativní metodologický přístup, který byl prováděn metodou rozhovoru, pro získání dat byl zvolen polostrukturovaný rozhovor. Informanti jsou iniciativní rodiče, kteří se podíleli na zakládání "rodičovských" škol. cze
dc.format 50 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject alternativní pedagogika cze
dc.subject Montessori pedagogika cze
dc.subject svobodné vzdělávání cze
dc.subject Sudbury Valley School cze
dc.subject Summerhill School cze
dc.subject iniciativní rodiče cze
dc.subject alternative pedagogy eng
dc.subject Montessori pedagogy eng
dc.subject free education eng
dc.subject Sudbury Valley School eng
dc.subject Summerhill School eng
dc.subject initiative parents eng
dc.title Rodičovské školy, nová iniciativa cze
dc.title.alternative Parental Schools, the New Initiative eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škoviera, Albín
dc.date.accepted 2018-05-23
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the topic of "parent's" schools The goal is to find out what the meaning and aims of "parent´s" schools are, what motivates the parents to found these schools and how they see the freedom of education. The theoretical part of the thesis is dedicated to the alternative pedagogy and to the free education abroad directing to school Sudbury Valley School and Summerhill. It also presents existing "parent's" schools in the Czech Republic. For the practical part, the qualitative methodological approach was chosen. It was performed via dialogues. A half-structured dialogue was used for gaining the information. The interviews were held with the initiative parents who helped to establish "parent's" schools. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37480
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Studentka přistoupila k obhajobě bakalářské práce řádně připravena. Prokázala znalost problematiky a dokázala reagovat na dotazy kladené členy komise a v posudcích. cze
dc.identifier.stag 32638
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account