Women in Rock Music in the 1960s and 1970s in the USA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bubíková, Šárka
dc.contributor.author Musílková, Radka
dc.date.accessioned 2018-06-14T06:16:13Z
dc.date.available 2018-06-14T06:16:13Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-04-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71254
dc.description.abstract This bachelor thesis analyzes changes in the role of women during the 1960s and 1970s in the USA as reflected in rock music. The first part is dedicated to the role of women and the second wave of feminism, the second part deals with the music industry and women entering the music industry. Next part foreshadows characteristics and origin of genres that led to the emergence of rock music and the key female musicians within these genres. The fourth chapter defines rock music and the last one analyzes chosen lyrics. eng
dc.format 66 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ženy cze
dc.subject rock cze
dc.subject hudba cze
dc.subject 70. léta cze
dc.subject USA cze
dc.subject feminismus cze
dc.subject women eng
dc.subject rock eng
dc.subject music eng
dc.subject 1970s eng
dc.subject USA eng
dc.subject feminism eng
dc.title Women in Rock Music in the 1960s and 1970s in the USA eng
dc.title.alternative Ženy v rockové hudbě v 60. a 70. letech v USA cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kleprlík, Michal
dc.date.accepted 2018-05-28
dc.description.abstract-translated Tato bakalářská práce rozebírá změny úlohy žen v 60. a 70. letech 19. století v USA a jejich odraz v rockové hudbě. První část je věnována roli žen a druhé vlně feminismu. Druhá část se zabývá hudební průmyslu a ženám vstupujícím do hudebního průmyslu. Další část nastiňuje znaky a původ žánrů, které vedly ke vzniku rockové hudby a důležité ženské osobnosti v rámci těchto žánrů. Čtvrtá kapitola definuje rockovou hudbu a poslední kapitola se věnuje analýze vybraných textů. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk - specializace v pedagogice cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37567
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.identifier.stag 36169
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account