Franc Ksaver Meško a recepce jeho díla v české literární kultuře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozár, Aleš
dc.contributor.author Fialová, Lucie
dc.date.accessioned 2018-03-22T12:15:16Z
dc.date.available 2018-03-22T12:15:16Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2017-08-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70412
dc.description.abstract Slovinský spisovatel Franc Ksaver Meško patřil mezi nejpřekládanějšího autora ze slovinštiny do češtiny. Práce se zabývá jeho životem a přijetím jeho děl v české literární kultuře. Dále sleduje československo-jihoslovanskou vzájemnost překladatelů a spisovatele. Důraz je kladen především na dochovanou korespondenci překladatelů a podporovatelů Meška u nás. Práce se dále zabývá nakladatelstvími a ilustrátory, kteří se zasloužili o rozšiřování povědomí Meška na literární scéně. Důležitou částí jsou články o tomto slovinském spisovateli a jeho vydaných knihách. Články byly publikovány v českých i slovinských časopisech. S tím souvisí role recenzentů a přispěvatelů do časopisů, kteří měli nemalou zásluhu vedle překladatelů na podporování F. K. Meška u nás. cze
dc.format 112 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Meško, Franc Ksaver cze
dc.subject překladatelé cze
dc.subject korespondence cze
dc.subject nakladatelství cze
dc.subject ilustrátoři cze
dc.subject recenze cze
dc.subject Meško, Franc Ksaver eng
dc.subject translators eng
dc.subject correspondence eng
dc.subject publishers eng
dc.subject illustrators eng
dc.subject reviews eng
dc.title Franc Ksaver Meško a recepce jeho díla v české literární kultuře cze
dc.title.alternative Franc Ksaver Meško and the Reception of His Work in Czech Literary Culture eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Przybylski, Michal
dc.date.accepted 2018-02-05
dc.description.abstract-translated Slovenian writer Franc Ksaver Meško was one of the most translated author from Slovenian to Czech. The work deals with his life and the acceptance of his works in Czech literary culture. He also follows Czechoslovak-South Slavic reciprocity of translators and writers. Emphasis is placed on the preserved letters of the translators and supporters of Meško in our country. The work is also focused on publishers and illustrators who have contributed to the dissemination of Meško's awareness on the literary scene. An important part are articles about this Slovenian writer and his published books. Articles were published in Czech and Slovenian magazines. This is connected with the role of reviewers and contributors to journals, who have had a great credit, in addition to translators, to support F. K. Meško with us. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Kulturně historická slavistika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37409
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení práce autorkou.2. Seznámení s posudky. 3. Rozprava: Meško a Korutany - jeho život a vregionu a dnešní Pameť na jeho život. Důvody překládání Meškových děl za 1. republiky. Styl překladů Meškových prací (došlo k domestikaci jeho textů) cze
dc.identifier.stag 29895
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account