Časový spínač

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Matoušek, David
dc.contributor.author Kotlár, Ladislav
dc.date.accessioned 2018-01-22T11:16:09Z
dc.date.available 2018-01-22T11:16:09Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2017-12-08
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69721
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací časového spínače. V teoretickém bloku jsou popsány pojmy, které souvisí s časovačem. V praktickém bloku je popsáno stavění, programování a výběr komponent časovače. cze
dc.format 56 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject časovač cze
dc.subject ATMEGA cze
dc.subject DPS cze
dc.subject I2C cze
dc.subject SPI cze
dc.subject RTC cze
dc.subject triak cze
dc.subject timer eng
dc.subject ATMEGA eng
dc.subject DPS eng
dc.subject I2C eng
dc.subject SPI eng
dc.subject RTC eng
dc.subject triac eng
dc.title Časový spínač cze
dc.title.alternative The Timer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-01-11
dc.description.abstract-translated This bachelor work describes the design and implementation the timer. The theoretical part explains concepts, which are related with the timer. The practical part is described building, programming and choiseing componts of of timer. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D37288
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Dle vedoucího práce v textu nalezneme překlepy, nepřesnosti a gramatické chyby. Typografická úprava textu je na nížší úrovni. Komise se shodla, že výstup bakalářské práce byl na dobré úrovni, proto byla práce obhájena. cze
dc.identifier.stag 32254


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet