Pohled romských adolescentů na vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škoviera, Albín
dc.contributor.author Remešová, Zuzana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:36Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:36Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69175
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá pohledem romských adolescentů na vzdělávání v České republice. V teoretické části jsou uvedeny možnosti vzdělávání v České republice a také proces inkluze. Dále jsou zde definováni Romové, ať už jejich původ, životní styl nebo přístup majoritní společnosti k nim, ale také specifika v jejich vzdělávání. Není opomenuto ani vymezení pojmu adolescence. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jaký je pohled romských adolescentů na vzdělávání, jaké jsou jejich představy a zda se jim tyto představy daří naplňovat. Výzkumné šetření bylo provedeno metodou strukturovaného rozhovoru vlastní konstrukce s klienty nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Diplomová práce je obohacena mými přístupy z praxe, které jsem získala prací v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Hradci Králové. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject Romové cze
dc.subject adolescenti cze
dc.subject minorita cze
dc.subject majorita cze
dc.subject education eng
dc.subject Roma´s eng
dc.subject adolescents eng
dc.subject minority eng
dc.subject majority eng
dc.title Pohled romských adolescentů na vzdělávání cze
dc.title.alternative Roma´s adolescents and their opinion on education eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šándorová, Zdenka
dc.date.accepted 2017-08-30
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the Roma´s adolescent and thein opinion on education in the Czech Repubic. In the theoretical part are presented the possibilities of education in The Czech Republic as well as the proces sof inclusion.Furthermore, here are also defined the Romani together with thein origin, lifestyle or majorities´ attitudes toward them, but also the specifics in thein education. The definition of the term of adolescence is also not omitted. The aim of the research was to find out the views and idea sof Romani adolescents on education and whether they succeed to make thein ideas happen. The research was carried out through a structured interview method of own construciton with clients of a low-threshold facility for children and youth. The diploma thesis is enriched with my practice approaches, which I gainde from work in the low-threshold facility for children and youth in Hradec Králové. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36767
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Studentka přistoupila k obhajobě bakalářské práce řádně připravena.Zodpověděla všechny dotazy položené v posudcích i od komise. cze
dc.identifier.stag 32687
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account