Zvířata, druhové lidí?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pacovská, Kamila
dc.contributor.author Kalášková, Diana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:21Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:21Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69104
dc.description.abstract Tato práce se zabývá přístupem ke zvířatům Cory Diamondové. Ta zdůrazňuje určitý způsob zájmu o zvířata, jehož prostřednictvím můžeme ve zvířatech spatřit naše druhy. Tento způsob pohledu vytváří zvláštní vztah lidí ke zvířatům. Diamondovou předkládaný přístup ke zvířatům je založen na jiných předpokladech než ochrana zvířecích práv a utilitarismus. Je zde předvedeno, proč Diamondová tyto dvě další pozice kritizuje. Na rozdíl od těchto alternativních pozic nejsou pro Diamondovou k posouzení našeho chování rozhodující schopnosti druhých tvorů. Diamondová se nesnaží poukázat na to, že by lidské a zvířecí životy byly rovnocenné, ale spíše zdůrazňuje možnost porozumění zvířatům, i přes jejich odlišnosti. Cílem práce je objasnit, na jakém základě lze podle Diamondové zvířata považovat za lidské druhy a proč k tomu není nutné dovolávat se biologické podobnosti či rovnocennosti lidí a zvířat. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject etika ochrany zvířat cze
dc.subject Diamondová, Cora cze
dc.subject vztah lidí a zvířat cze
dc.subject soucit cze
dc.subject nespravedlnost cze
dc.subject bolest cze
dc.subject lidský život cze
dc.subject animal ethics eng
dc.subject Diamond, Cora eng
dc.subject relation to animals eng
dc.subject animal as fellow creature eng
dc.subject compassion eng
dc.subject injustice eng
dc.subject pain eng
dc.subject human life eng
dc.title Zvířata, druhové lidí? cze
dc.title.alternative Animals as Human Fellows? eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rokyta, Jan
dc.date.accepted 2017-08-30
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on Cora Diamond's account of animal ethics. She emphasizes a special kind of attention with which we can regard animals as our fellows. This kind of attention constitutes a particular relationship towards animals. Diamond's account is based on a different justification than the animal rights movement and the utilitarian one. Therefore, these is explained why Diamond criticizes them. Contrary to the other accounts, for Diamond the capacities of the beings are not relevant for moral judgment of actions. Diamond doesn't insist on showing that human and animal lives are equal, rather she suggests a way to understand animals despite their unlikeness. The aim of this thesis is to show Diamond's conception of our seeing an animal as our fellow and to explain why it is not necessary to claim biological resemblance between humans and animals or their equality. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36737
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Obhajoba diplomové práce proběhla řádně,studentka zodpověděla všechny dotazy. cze
dc.identifier.stag 32594
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account