Aspergerův syndrom a život s ním

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křišťálová, Jana
dc.contributor.author Škarytka, Jan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:52:33Z
dc.date.available 2017-06-22T06:52:33Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68891
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá Aspergerovým syndromem a životem s ním. Cílem práce je shromáždit informace o vývoji konkrétního dítěte s Aspergerovým syndromem. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část stručně pojednává o poruchách autistického spektra, o jejich charakteristice, příčinách a diagnostice. Dále přibližuje diagnostická kritéria a charakteristické projevy Aspergerova syndromu. Praktická část se zaměřuje na konkrétní případ dítěte s Aspergerovým syndromem. Na jeho vývoj od narození po současnost. Zde využívám kvalitativní výzkumnou metodu individuálního hloubkového rozhovorus rodiči dítěte s Aspergerovým syndromem. cze
dc.format 49 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject autismus cze
dc.subject Aspergerův syndrom cze
dc.subject mentální postižení cze
dc.subject autism eng
dc.subject Asperger syndrome eng
dc.subject mental disability eng
dc.title Aspergerův syndrom a život s ním cze
dc.title.alternative Asperger syndrome and life with it eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ehlová, Marcela
dc.date.accepted 2017-05-24
dc.description.abstract-translated This Bachelor’s work deals with the problematic of Asperger’s syndrome and life with it. Goal of this work is to gather information about the development of a specific child living with the Asperger’s syndrome. The work is divided into two parts. Theoretical part briefly talks about disorders of autistic spectre, about their characteristics, causes and diagnosis. Theoretical part also focuses on explaining diagnostic criteria and characteristic symptoms of Asperger’s syndrome. Practical part is focused on the specific case of the child living with Asperger’s syndrome, specifically on it’s development since birth till now. In this part I have used the qualitative research method of deep conversation with the parents of the child with Asperger’s syndrome. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35765
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Uchazeč představil stručně téma a cíle, strukturu,~obsah.a metody práce. Vyjádřil se k závěrečné práci. zodpověděla dotazy členů komise a oponenta. cze
dc.identifier.stag 32640
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account