Tatérství - od vzniku po současnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájková, Lucie
dc.contributor.author Koutný, Adam
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:52:30Z
dc.date.available 2017-06-22T06:52:30Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68885
dc.description.abstract Práce pojednává o tetování a plynule sleduje vývoj tohoto fenoménu od nejzazších dějin po současnost. Na vybraných nativních společenstvích popisuje rituální a společensko-kulturní aspekty tetování a jejich vývoj od prvních nalezených důkazů. Výzkumná část práce se zabývá předsudky vůči lidem s tetováním, konkrétně pak na trhu práce. Důraz je kladen zejména na kvantitativní výzkum, kde náhodně vybraní respondenti odpovídají na dotazníkové šetření. Dotazník následně dokresluje jeden částečně strukturovaný rozhovor s českou personalistkou. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject identita cze
dc.subject fenomén cze
dc.subject funkce cze
dc.subject dějiny cze
dc.subject tetování cze
dc.subject umění cze
dc.subject vývoj cze
dc.subject identity eng
dc.subject phenomenon eng
dc.subject function eng
dc.subject history eng
dc.subject tattoo eng
dc.subject art eng
dc.subject evolution eng
dc.title Tatérství - od vzniku po současnost cze
dc.title.alternative Tattooing - from the beginning to the present eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sychrová, Adriana
dc.date.accepted 2017-05-24
dc.description.abstract-translated The work is about tattoos and continually follows the evolution of this phenomenon from the earliest history to the present day. It uses chosen native cultures to describe the ritual and socio-cultural aspects of tattoos and their evolution spanning back to the earliest found evidence. The research section of the work deals with prejudice towards people with tattoos, specifically in the labour market. The work focuses on quantitative research, where randomly chosen respondents take part in a survey. The survey is then further illustrated by a partially structured interview with a Czech human resource manager. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35760
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Uchazeč představil práci z hlediska motivace, cílů, struktury, obsahu a metod. Komunikoval výsledky práce se členy komise u oponenta. cze
dc.identifier.stag 32623
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account