Technologie přepravy cukrové řepy na řepné kampani a její zefektivnění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožová, Pavlína
dc.contributor.author Čáp, Josef
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:46Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:46Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68735
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na technologii přepravy cukrové řepy a její zefektivnění. Nejprve je poukázáno na stávajíci technologii přepravy cukrové řepy. Dále je práce zaměřena na problematiky přepravy na řepné kampani. V poslední části autor navrhuje zefektivnění přepravy. Celková práce je pak shodnocena v závěru bakalářské práce. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject cukrová řepa cze
dc.subject vozidla cze
dc.subject technologie cze
dc.subject cukrovary cze
dc.subject nakládka cze
dc.subject sugar beets eng
dc.subject vehicles eng
dc.subject technology eng
dc.subject sugar beet faktory eng
dc.subject loading eng
dc.title Technologie přepravy cukrové řepy na řepné kampani a její zefektivnění cze
dc.title.alternative Optimization of sugar beet transportation technology during harvest season eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šourek, David
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is about transportation of a sugar beets and their effeciency. There is showing function of current technology of sugar beets transportation. This tesis is focused on problemations of current technology. In the last part the autor suggest the effeciency of transportation. The whole thesis is evaluated at the end of this bachelor thesis. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36241
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil bakalářskou práci a zodpověděl otázky státní zkušební komise. Vedoucí bakalářské práce uvedla, že student prezenčního studia si zvolil vlastní téma bakalářské práce a k němu sháněl potřebné informace, zejména v cukrovaru České Meziříčí. Oponent bakalářské práce v posudku uvedl, že po formální stránce není práce příliš dobře zpracována. Nejsou správně nastaveny rozměry okrajů stránek, vyskytují se chyby v citování použitých zdrojů v textu i u obrázků, nesouhlasí čísla stránek uvedená v obsahu a seznamech se skutečností, nejsou číslované vzorce, vyskytuje se velké množství chyb v interpunkci a ve tvarech slov středního rodu a některé věty nedávají příliš smysl. Student nepracuje správně s některými odbornými pojmy (dopravce, zasílatel, užitečná a celková hmotnost). V multikriteriální analýze jsou hodnoceny parametry, které se u jednotlivých vozidel nedají porovnat (cena u sklápěčů a samotných tahačů). Rovněž není jasné, jak dojde ke zefektivnění svozu řepy při požití nového vozidla, zvláště v případě, že společnost AM Gnol objednává část přeprav u jiných dopravců. cze
dc.identifier.stag 32812
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account