Vývojová studie použití LNG technologie pro autobusy řady Iveco Crossway

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šefčík, Ivo
dc.contributor.author Houžvička, Jan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:19Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:19Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68711
dc.description.abstract Nacházíme se v době, kdy se usilovně hledá náhrada za motorovou naftu a benzín, které byly více jak jedno století používány jako palivo dopravních prostředků. Jedním z trendů, které byly výsledkem bakalářské práce popisující vývojové trendy autobusových dopravních prostředků, byla i oblast hledání nového paliva budoucnosti. Jak bylo řečeno při její obhajobě, nabízí se některé z trendů dále rozpracovat. Po konzultaci s kolegy v konstrukčním oddělení firmy Iveco Bus ve Vysokém Mýtě bylo rozhodnuto na bakalářskou práci navázat a rozpracovat téma použití technologie LNG, její využitelnost a zástavbové možnosti v linkových autobusech řady Iveco Crossway, vyráběných ve východočeské továrně Iveco Cz. ve Vysokém Mýtě. Je zde velká šance, že finálním výstupem nebude jenom existence této práce, ale i vývoj, stavba prototypů a sériová výroba autobusů s pohonem na tento druh paliva. cze
dc.format 104 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject plyn cze
dc.subject LNG cze
dc.subject palivo cze
dc.subject emise cze
dc.subject autobusy cze
dc.subject budoucnost cze
dc.subject gas eng
dc.subject LNG eng
dc.subject fuel eng
dc.subject emission eng
dc.subject buses eng
dc.subject future eng
dc.title Vývojová studie použití LNG technologie pro autobusy řady Iveco Crossway cze
dc.title.alternative The study development of the use LNG technology for the buses of the range Iveco Crossway eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated We are at a time when we are looking for a substitute for diesel and gasoline that has been used for more than a century as a vehicle fuel. One of the trends that were the result of a bachelor's thesis describing the development trends of bus transport means was also the search for a new fuel of the future. As has been said in her defense, some of the trends can be further developed. After consulting with my colleagues in the Iveco Bus design department in Vysoké Mýto, it was decided to build and develop the topic of LNG technology, its usability and installation options in Iveco Crossway line buses manufactured in East Bohemian factory Iveco Cz. In Vysoké Mýto. There is a big chance that the final output will be not only the existence of this work, but also the development, prototype construction and serial production of buses powered by this type of fuel. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36203
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student seznámil zkušební komisi s vývojovou studií možnostmi použití LNG technologií pro autobusy společnosti Iveco. Projev studenta byl plynulý, srozumitelný a prezentaci nečetl. Bohužel však student neudržoval oční kontakt se zkušební komisí, což nepůsobilo dobrým dojmem. Prezentaci měl student přehledně připravenou s dostatečným počtem popisujících obrázků, což přispívalo k lepšímu pochopení obsahu diplomové práce. Student nepřekročil doporučený čas obhajoby své diplomové práce. Student dobře reagoval na otázky recenzenta diplomové práce a rovněž tak i na dotazy členů komise, kde prokázal své znalosti z dané problematiky. Po celou dobu obhajoby působil klidným a přesvědčivým dojmem. Komise rozhodla, že obhajoba u studenta proběhla úspěšně. cze
dc.identifier.stag 30624
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account