Rasismus jako jeden z projevů totalitarismu

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Horák, Petr
dc.contributor.author Staňková, Jana
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:21:13Z
dc.date.available 2016-09-02T04:21:13Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65372
dc.description.abstract Práce je věnována pojmu rasismu jako jednomu z možných projevů totalitarismu. Rozebírá historii rasy, rasismu a počátky vzniku totalitního státu. V souvislosti s tím objasňuje několik základních pojmů, jako např. nacismus, antisemitismus, aj. Největší důraz ale klade na H. S. Chamberlaina jako nositele evropských dějin. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Chamberlain, Houston Stewart cze
dc.subject Gobineau, Arthur de cze
dc.subject rasa cze
dc.subject rasismus cze
dc.subject totalitarismus cze
dc.subject race eng
dc.subject racism eng
dc.subject totalitarisnism eng
dc.title Rasismus jako jeden z projevů totalitarismu cze
dc.title.alternative Racism as One of the Manifestations of Totalitarianism eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rokyta, Jan
dc.date.accepted 2016-08-26
dc.description.abstract-translated The work deals with the concept of racism as one of the possible manifestations of totalitarianism. It analyses the history of the race, racism and origins of the totalitarian state. In connection with this also clear up some basic names, for example Nazism, anti-Semitism, etc. But the greatest emphasis gives on H. S. Chamberlain as a bearer of European history. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35009
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 29818


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet