Palivo v olejové náplni

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sejkorová, Marie
dc.contributor.author Tesař, Martin
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:52:52Z
dc.date.available 2016-08-02T10:52:52Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65139
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou vměšováním paliva do motorového oleje u vozidel. Cílem bylo provést měření a vytvořit metodiku pro stanovení paliva v motorovém oleji pomocí přístroje Spectro FDM Q600 The Fuel Sniffer, ověřit validitu metody pomocí statistických metod, provést a porovnat s měřením na přístroji Nicolet is10 FTIR Spektrometru a s metodou stanovení bodu vzplanutí v otevřeném kelímku pomocí Clevelanda. cze
dc.format 73 s. (117 042 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject motorový olej cze
dc.subject nafta cze
dc.subject aditiva cze
dc.subject viskozita cze
dc.subject FTIR spektrometrie cze
dc.subject bod vzplanutí cze
dc.subject validace cze
dc.subject validace cze
dc.subject metoda částečných nejmenších čtverců (PLS) cze
dc.subject plynová chromatografie cze
dc.subject motoroil eng
dc.subject diesel eng
dc.subject additives eng
dc.subject viscosity eng
dc.subject FTIR Spectroscopy eng
dc.subject flash point eng
dc.subject validation eng
dc.subject partial least squares (PLS) method eng
dc.subject TQ Analyst eng
dc.subject Fuel Sniffer eng
dc.subject gas chromatography eng
dc.title Palivo v olejové náplni cze
dc.title.alternative Fuel in the engine oil eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the interference of fuel into the engine oil for vehicles. The target was to measure and develop a methodology for determining the fuel in the engine oil using the apparatus Spectro FDM Q600 The Fuel Sniffer, verify the validity of the method using statistical methods, implement and compare the measurements on the device Nicolet IS10 FTIR Spectrometer and the Cleveland method of determining the flash point in an open crucible. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34248
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 30643
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account