Rozložení napětí v přeplátovaných spojích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švanda, Pavel
dc.contributor.author Dressler, Štěpán
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:52:51Z
dc.date.available 2016-08-02T10:52:51Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65136
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována problematice vzniku plastického lomu a rozložení deformace v lokálních kritických místech u přeplátovaných ocelových plechů, které jsou namáhány jednoosým tahovým zatěžováním. V experimentu byly na zkušebních vzorcích zkoumány velikosti a průběhy deformací pomocí bezkontaktního optického měřícího systému ARAMIS 4M. cze
dc.format 60 s., 7 s. příloh + 4 přílohy
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject rozložení deformace cze
dc.subject deformace cze
dc.subject zkušební vzorky cze
dc.subject přeplátované spoje cze
dc.subject optický měřící systém ARAMIS 4M cze
dc.subject stress distribution eng
dc.subject deformation eng
dc.subject overlap joints eng
dc.subject an optical measuring system ARAMIS 4M eng
dc.title Rozložení napětí v přeplátovaných spojích cze
dc.title.alternative Stress distribution in overlap joints eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated The thesis is deals with the problems formation of plastic fracture and stress distribution of local critical areas at the overlap steel plates, which are subjected to uniaxial tensile loading. In the experiment to test samples analyzed sizes and development of the deformations using of the contactless optical measurement system ARAMIS 4M. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34253
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 30620
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account