Narativní struktury v románech a novelách Jaroslava Rudiše

Show simple item record

dc.contributor.advisor Studený, Jiří
dc.contributor.author Sedláková, Anna
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:49:36Z
dc.date.available 2016-08-02T10:49:36Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64962
dc.description.abstract Tato bakalářská práce především z velké části analyzuje narativní a stylistické strategie knižně vydaných próz a novel českého spisovatele Jaroslava Rudiše. Rozbor děl vytyčuje autorovy typické narativní a stylistické postupy, které dokazuje konkrétními příklady a zároveň je podkládá odbornými tezemi předních literárních teoretiků. Taktéž zasazuje autora do kontextu moderní a postmoderní české prózy a přihlíží k jeho kritickým recepcím a ohlasům. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Jaroslav Rudiš cze
dc.subject narativní analýza cze
dc.subject stylistická analýza cze
dc.subject vypravěč cze
dc.subject narativní a rétorická strategie cze
dc.subject česká literatura cze
dc.subject současná próza cze
dc.subject Jaroslav Rudis eng
dc.subject Narrative inquiry eng
dc.subject Stylistics inquiry eng
dc.subject Narrator eng
dc.subject Narrative and Rhetorical strategy eng
dc.subject Czech literature eng
dc.subject Contemporary prose eng
dc.title Narativní struktury v románech a novelách Jaroslava Rudiše cze
dc.title.alternative Narrative Structures in Novels and Novellas by Jaroslav Rudiš eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Říha, Ivo
dc.date.accepted 2016-06-03
dc.description.abstract-translated This thesis analyzes narrative and stylistic approaches in proses and novels of Czech writer Jaroslav Rudis. Thesis establishes authors typical narrative and stylistic approaches which are supported by concrete examples and compared to the professional practices of leading literary theorists. The thesis also describes critical and public review. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia: Historicko-literární cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34396
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 29817
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account