Use of Second Life in Teaching Speaking in ELT

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vít, Marek
dc.contributor.author Štancl, Jan
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:08:17Z
dc.date.available 2016-04-25T16:08:17Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-09-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64044
dc.description.abstract The work deals with the use of a virtual world Second Life for the purpose of English language teaching with the focus on developing learners’ speaking skill. In the theoretical part of the thesis, the development of communicative competence is discussed with special attention to a recent model of second language speaking competence by Goh and Burns. Specific types of speaking activities are presented as well as the general concept of the speaking skill. The last chapter of the theoretical part defines the virtual environment of Second Life and its specifics. In the practical part of the thesis, speaking activities conducted in the virtual environment of Second Life are evaluated, based on defined criteria for a qualitative observation, in order to determine their benefits and limitations for developing learners’ speaking skill. eng
dc.format 74 s.
dc.format.extent 1528105 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Second Life cze
dc.subject komunikační kompetence cze
dc.subject řečová dovednost mluvení cze
dc.subject virtuální svět cze
dc.subject mluvené aktivity cze
dc.subject communicative competence eng
dc.subject speaking skill eng
dc.subject virtual world eng
dc.subject speaking activities eng
dc.title Use of Second Life in Teaching Speaking in ELT eng
dc.title.alternative Použití Second Life ve výuce anglického jazyka se zaměřením na řečovou dovednost mluvení cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Reimannová, Irena
dc.date.accepted 2016-02-01
dc.description.abstract-translated Práce se zabývá využitím virtuálního světa Second Life pro účely výuky anglického jazyka se zaměřením na rozvoj řečové dovednosti mluvení. V teoretické části práce je definován vývoj komunikační kompetence, zvláštní pozornost je věnována nedávno publikovanému modelu kompetence k mluvení od autorek Gohové a Burnsové. Dále je v teoretické části práce popsán celý koncept řečové dovednosti mluvení a konkrétní typy mluvených aktivit. Poslední kapitola teoretické části práce je věnována definici virtuálního světa Second Life a jeho charakteristikám. Praktická část práce obsahuje stanovená kritéria pro výzkum, a dále pak výzkum samotný provedený na základě zhlédnutých lekcí v prostředí Second Life. Jedná se o analýzu a zhodnocení mluvených aktivit, která je vedená za účelem zjištění jejich pozitiv a negativ pro rozvoj řečové dovednosti mluvení. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk - specializace v pedagogice cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33826
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.identifier.stag 25447
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account