Světové lázně? Karlovy Vary 1850-1918

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hanulík, Vladan
dc.contributor.author Hýsková, Michaela
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:03:04Z
dc.date.available 2016-04-25T16:03:04Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63916
dc.description.abstract Hlavním tématem této diplomové práce bylo zjistit, jakým způsobem se proměňovala návštěvnost v lázních Karlovy Vary mezi lety 1850 až 1918. Tomuto období se velmi často říká „zlatý věk" lázní a vyznačuje se především tím, že během něj došlo k velkému rozvoji významných českých lázeňských lokalit. Mezi ně patřily také Karlovy Vary. Hlavním archivním pramenem této diplomové práce byly seznamy lázeňských hostů, kterým se říkalo jinak Kurlisty. Sekundárním pramenem pak byly knižní průvodci, příručky o Karlových Varech a další regionální literatura, díky kterým se dal lépe pochopit vývoj této lázeňské lokality během sledovaného období. V této diplomové práci byl využit také obrazový materiál, který v mnoha případech vznikl přímo jako propagace města Karlovy Vary. Jednalo se jak o litografie a fotografie v knižních průvodcích a příručkách o karlovarských lázních, tak o obrazy samotné. Z nich bylo vybráno několik nejvýznamnějších a následně se provedla ikonologická a ikonografická analýza Erwina Panofského. cze
dc.format.extent 3685336 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject 19. století cze
dc.subject lázeňství cze
dc.subject sociální dějiny cze
dc.subject Karlovy Vary cze
dc.subject lázeňští hosté cze
dc.subject průvodci cze
dc.subject Panofski, Erwin cze
dc.subject 19th century eng
dc.subject balneology eng
dc.subject social history eng
dc.subject spa guests eng
dc.subject guides eng
dc.title Světové lázně? Karlovy Vary 1850-1918 cze
dc.title.alternative Balneological Centre of European Luxury? Carlsbad 1850-1918 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Halířová, Martina
dc.date.accepted 2016-02-08
dc.description.abstract-translated The main theme of this thesis was to find out how attendance in Karlovy Vary transformed, between the years 1850 and 1918. This period is often called the "golden age" of the spa and is characterized mainly by the fact that it occurred during the great development of important Czech spa locations. Among them were also Karlovy Vary. The main archival source of my thesis were lists of spa guests, which were called Kurlisty. Secondary source were guide books about Carlsbad and other regional literature, thanks to which it gave a better understanding of the evolution of this spa locations during the reported period. In my thesis, I also used the pictures, which were in many cases used as the promotion of Karlovy Vary. These include both the lithography photograph and photos in guidebooks about Carlsbad. Some of the most important pictures were chosen and then it was conducted iconological and iconographic analysis of Erwin Panofsky. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Gender history cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33887
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 29424
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account