Obecní kronika jako písemnost i pramen

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macková, Marie cze
dc.contributor.author Malá, Martina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:37:36Z
dc.date.available 2015-09-27T10:37:36Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61458
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou obecních kronik jako vypovídacího pramene. Pojednává nejprve o historii kronikářství u nás, později se věnuje kronikám v rovině právní a současné kronikářské práci a metodám. Poslední část práce se zaměřuje na konkrétní příklad obecní kroniky a její využití a hodnocení badatelem. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 1507746 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject municipal chronicles cze
dc.subject chronicles cze
dc.subject sources cze
dc.subject chroniclers cze
dc.subject obecní kroniky cze
dc.subject pamětní knihy cze
dc.subject prameny cze
dc.subject kronikáři cze
dc.subject Libčany cze
dc.title Obecní kronika jako písemnost i pramen cze
dc.title.alternative Municipial Chronicle as the Document and the Source eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Strouhalová, Marcela cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This paper deals with minicipal chronicles as the document and the source. It discusses the history od municipal chronicles in the Czech Republic, then legislative developments and today's chronicle work and methods. The last part focused on the specific example of local chronicle its use and researcher's evaluation. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Spisová a archivní služba cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33274 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení práce2. Posudek vedoucí práce a oponentky.3. Diskuse: Formální stránka textu, zpřístupňování kronik v archivech cze
dc.identifier.stag 23469 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account