Návrh dopravního řešení ulic Pod Břízkami a S. K. Neumanna, Pardubice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Borecký, Vladislav cze
dc.contributor.author Šindler, Martin
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:24:05Z
dc.date.available 2015-09-27T10:24:05Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60976
dc.description.abstract Tato práce je návrhem dopravního řešení ulice Pod Břízkami a S. K. Neumanna. S ohledem na stávající stav a budoucí využití komunikace je navržena úprava uličního prostoru, přidružené komunikace, chodníků, vozovek, cyklostezky a parkovacích míst. Ulice je navržena jako obousměrná, z důvodů řešení dopravní situace opodstatněné nevyhovujícím stavem vozovky a nedostatečnou kapacitou parkovacích míst v oblasti před krematoriem. Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace, chodníku, zpevněných ploch, úprava přilehlé zeleně a výstavba parkovacích stání včetně jejich odvodnění. Rekonstrukcí se zlepší bezpečnost chodců, cyklistů a dopravní obslužnost. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 7830514 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject local roads cze
dc.subject parking spaces cze
dc.subject sidewalks cze
dc.subject traffic access cze
dc.subject traffic signs cze
dc.subject místní komunikace cze
dc.subject parkovací stání cze
dc.subject chodníky cze
dc.subject dopravní obslužnost cze
dc.subject dopravní značení cze
dc.title Návrh dopravního řešení ulic Pod Břízkami a S. K. Neumanna, Pardubice cze
dc.title.alternative Proposition of traffic solution for streets Pod Břízkami a S. K. Neumanna, Pardubice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Haburaj, František cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The subject of this project is a proposal of the traffic solution for the Pod Břízkami and S. K. Neumanna streets. In view of the current status and future use of the street, the change of road layout was suggested, mainly sidewalks, roads, cycle paths and parking spaces. Street is designed as a two-way, to solve a traffic situation justified the poor state of roads and lack of parking capacity in front of the crematorium. Subject of project is reconstruction of the road, sidewalk, paved areas, modification of adjacent green and creation of parking spaces including drainage. This traffic solution will improve the safety of pedestrians, cyclists and improve traffic access. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32646 cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 21829 cze
dc.date.embargo 2014-08-31 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account