Resocializace osob z výkonu trestu odnětí svobody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďatko, Ilona cze
dc.contributor.author Pozanová, Lima
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:23:17Z
dc.date.available 2015-09-27T10:23:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60964
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá procesem resocializace osob z výkonu trestu odnětí svobody. Teoretická část seznamuje s historii a pojetím trestu v České republice, definuje penologii jako vědní obor a věnuje se charakteristice Vězeňské služby České republiky. Nedílnou součástí jsou kapitoly o výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody, přes které se postupně dostává k tématu resocializace. Praktická část vstupuje do reálných příběhů osob, které se nacházeli ve VTOS, skrz kvalitativní výzkum. Zkoumaní sdělili své zkušenosti prostřednictvím narativního interview, při čemž následná analýza byla provedena metodou interpretativní fenomenologické analýzy. cze
dc.format 101 s. cze
dc.format.extent 1694134 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject resocialization cze
dc.subject imprisonment cze
dc.subject released person cze
dc.subject treatment program cze
dc.subject resocializace cze
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cze
dc.subject propuštěná osoba cze
dc.subject program zacházení cze
dc.title Resocializace osob z výkonu trestu odnětí svobody cze
dc.title.alternative Resocialization of persons from term of imprisonment eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Škoviera, Albín cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis examines the process of resocialization of people from prison. The theoretical part introduces the history and concept of punishment in the Czech Republic, defines penology as a discipline and focuses on the characteristics of the Prison Service of the Czech Republic. An integral part of the chapter on detention and imprisonment, through which gradually gets to the topic resocialization. The practical part entering to the real stories of people who found themselves in prison, through qualitative research. Researched share their experiences through narrative interview, during which the subsequent analysis was performed using interpretative phenomenological analysis. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33343 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Studenkta prezentovala svou diplomovou práci, její cíle a závěry a zodpověděla otázky z posudků i dotazy členů zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 27186 cze
dc.date.embargo 2015-06-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account