Šlechtická držba nemovitého majetku v Chrudimi v kontextu vývoje Chrudimského kraje v 16. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vorel, Petr cze
dc.contributor.author Richter, David
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:59:25Z
dc.date.available 2015-08-10T07:59:25Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60891
dc.description.abstract Předkládaná práce poukazuje na fenomén městské držby drobné šlechty v předbělohorském období v krajském městě Chrudimi. V Chrudimi bylo od počátku 16. století majetkově zakoupeno značné množství především okolních příslušníků nižší šlechty. Tyto držitele je možné rozdělit do několika kategorií dle jejich majetkových strategií. Díky tomu spatříme poněkud jiný rozměr života nižší šlechty v předbělohorském období. cze
dc.format 212 s. cze
dc.format.extent 2077709 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Chrudim cze
dc.subject the period before the battle of the White mountain eng
dc.subject 16th century eng
dc.subject nobility eng
dc.subject towns eng
dc.subject předbělohorské období cze
dc.subject 16. století cze
dc.subject šlechta cze
dc.subject města cze
dc.subject města cze
dc.title Šlechtická držba nemovitého majetku v Chrudimi v kontextu vývoje Chrudimského kraje v 16. století cze
dc.title.alternative Nobility and its property possession in the royal town Chrudim in the context of the Chrudim region development in the 16th century eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kubeš, Jiří cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This paper presented the phenomenon of the property possession of the minor nobility in the period before the battle of the White mountain in town Chrudim. In Chrudim, it was the gentry living in the surroundings of the town that had possessed the property since the early 16th century. These owners it possible divide into several categories according to their property strategies. Because we see new dimension of life of the minor nobility in the period before the battle of the White mountain. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Regionální cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33308 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení tématu diplomové práce, jeho originalita a přínos. Prameny, metodické východiska hypotéza.2. Seznámení komise s posudky diplomové práce. Kladné hodnocení práce s prameny, struktury práce a její jazykové úrovně. výhrady oponenta práce. 3. Reakce uchazeče na výhrady oponenta byla vyčerpávající. Uchazeč vysvětlil koncepci a chronologické vymezení práce. 4. Závěrečná rozprava - možnosti dalaího výzkumu, dalaí možné aspekty zkoumání. Velmi bohatá rozprava. cze
dc.identifier.stag 26880 cze
dc.date.embargo 2015-03-31 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account