Bezdrátový snímač výšky hladiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roleček, Jiří cze
dc.contributor.author Zapletal, Radek
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:56:32Z
dc.date.available 2015-08-10T07:56:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60784
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá měřením hladiny vody a jiných kapalin. V úvodu práce jsou popsány základní principy měření hladiny. Praktická část spočívá v realizaci snímače s bezdrátovým přenosem informace a řídícího obvodu, který je možné připojit k počítači pomocí Ethernetu a ovládat webovou stránkou. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 1686551 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject water-level cze
dc.subject sensors cze
dc.subject Ethernet cze
dc.subject ultrasound cze
dc.subject Arduino cze
dc.subject vodní hladina cze
dc.subject snímače cze
dc.subject ultrazvuk cze
dc.title Bezdrátový snímač výšky hladiny cze
dc.title.alternative Wireless water-level sensor eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with level measurement of water and other liquids. Introduction of the thesis is about description of basic level measurement principles. Practical part of the thesis is to create sensor with wireless transmission of information and driver circuit, which is able to be connected to computer via Ethernet and be controlled by web page. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32583 cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Bakalářská práce byla vypracována na velmi dobré úrovni. Zkoušený zodpověděl uspokojivě všechny dotazy a připomínky členů komise. Komisí byla práce hodnocena klasifikací výborně. Hodnocení odpovědí na otázky z odborných předmětů odpovídá celkovému výsledku zkoušky výborně mínus. cze
dc.identifier.stag 28415 cze
dc.date.embargo 2015-05-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account