Možnosti snižování negativního ovlivňování ovzduší ve městě Pardubice veřejnou hromadnou dopravou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Graja, Milan cze
dc.contributor.author Kopecký, Matěj
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:54:20Z
dc.date.available 2015-08-10T07:54:20Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60715
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou znečišťování ovzduší vozidly městské hromadné dopravy v Pardubicích. Jsou zde uvedeny platné emisní předpisy. Práce vychází z aktuálního stavu vozového parku a jízdních výkonů vozidel městské hromadné dopravy v roce 2014. V práci jsou vypočítány emise vyprodukované vozidly Dopravního podniku města Pardubice v roce 2014. Je zde uvedeno několik návrhů vedoucích ke snížení emisí vozidel městské hromadné dopravy. cze
dc.format 78 s. cze
dc.format.extent 15903709 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject public transport in Pardubice cze
dc.subject emissions cze
dc.subject emission regulations cze
dc.subject calculation of emissions cze
dc.subject decrease of emissions cze
dc.subject hromadná doprava v Pardubicích cze
dc.subject emise cze
dc.subject emisní předpisy cze
dc.subject výpočet emisí cze
dc.subject snížení emisí cze
dc.title Možnosti snižování negativního ovlivňování ovzduší ve městě Pardubice veřejnou hromadnou dopravou cze
dc.title.alternative Possibilities of reducing the negative impacts of public transport on air in Pardubice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Havel, Jaroslav cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This Diploma thesis is focused on the topic of air pollution caused by public transport in Pardubice. In the work there are valid emission regulations stated. The thesis is based on the current state of the vehicle fleet and the driving performance of the public transport vehicles in 2014. There is the amount of emissions calculated that was produced by the vehicles of Dopravní podnik města Pardubice (the transportation company of Pardubice city) in 2014. Several recommendations are suggested leading to a decrease in the amount of emissions produced by public transport. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32359 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student komisi představil diplomovou práci zabývající se možnostmi snižování negativního ovlivňování ovzduší veřejnou hromadnou dopravou ve městě Pardubice. Prezentace studenta byla pečlivě připravena, s vhodným poměrem názorných obrázků a textu. Diplomant působil uvolněně s minimem váhání, jeho projev byl plynulý a dobře připravený. Reakce studenta byly v kontextu celé prezentace a bez problémů zodpověděl veškeré dotazy. cze
dc.identifier.stag 27826 cze
dc.date.embargo 2015-05-14 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account