Optimalizace procesu výroby (montážních linek)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Livorová, Marcela cze
dc.contributor.author Kolařík, Jan
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:33:39Z
dc.date.available 2015-08-10T07:33:39Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60183
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci procesu montážních linek ve firmě Bosch Diesel s.r.o. Jihlava. Obsahuje teoretické seznámení s prvky a postupy moderních systémů řízení výroby a výroby obecně. V další části je popsána aplikace těchto prvků ve firmě Bosch Diesel s.r.o. a jejich používání. V rámci této práce byla navržena optimalizace výrobního procesu ve výše uvedené firmě v oblasti montáže. cze
dc.format 43 s. cze
dc.format.extent 2135629 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject kanban cze
dc.subject consumption control cze
dc.subject VSM (VSD) cze
dc.subject BPS cze
dc.subject pull system cze
dc.subject řízení spotřebou cze
dc.title Optimalizace procesu výroby (montážních linek) cze
dc.title.alternative Optimization of production process eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work is focused on optimization of the production process assembly lines at company Bosch Diesel s.r.o. Jihlava. It contains a theoretical introduction with elements and techniques of modern management systems and production. The next section is described application of these elements and techniques at Bosch Diesel s.r.o. Jihlava and their using. As part of this bachelor work was designed optimization of production assembly lines at above mention company. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32050 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student prezentoval informace o možnostech optimalizace procesu výroby na montážních linkách zásobníků tlaku paliva. Prezentaci měl student připravenou přehledně s vyváženým počtem textu, tabulek a obrázků. Student se projevoval přiměřeně sebevědomým způsobem, kdy v plném rozsahu výstižně seznámil komisi se svojí bakalářskou prací. cze
dc.identifier.stag 23991 cze
dc.date.embargo 2014-05-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account