Nakladatelství Kamilla Neumannová

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lenderová, Milena cze
dc.contributor.author Waageová, Eliška
dc.date.accessioned 2011-07-11T23:35:59Z
dc.date.available 2011-07-11T23:35:59Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39802
dc.description.abstract Tato diplomová práce si klade za cíl popsat nakladatelskou činnost Kamilly Neumannové v kontextu celého tehdejšího nakladatelského a kulturního světa. Popsány budou i osobní pohnutky a životní osud samotné Kamilly Neumannové. Dále se práce bude zabývat jednotlivými knižními edicemi jak z hlediska výběru titulů, tak z hlediska zpracování jednotlivých knih, budou představeni jednotlivý spolupracovníci nakladatelství. Vzhledem k existenci početné konkurence bude nakladatelství představeno jako součást kulturního celku, v interakci s ostatními nakladateli a knižním světem doby působení výše zmíněného nakladatelského domu, tedy mezi lety 1905 až 1931. cze
dc.format 121 s. cze
dc.format.extent 4281768 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Neumannová, Kamilla cze
dc.subject Procházka, Arnošt cze
dc.subject Knihy dobrých autorů cze
dc.subject nakladatelství cze
dc.subject publishing house eng
dc.title Nakladatelství Kamilla Neumannová cze
dc.title.alternative The Publishing House of Kamilla Neumanová eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Novotný, Vladimír cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This graduation work is target to description of publishing work of Kamilla Neumannova publishing, in context of his era, world of culture and of that time publishing background. In description will be used a personal motives of Kamilla Neumannova, her life and fate. In work will be used a comparation between her edition, published in their company, will be comparised by selection of authors, books, genres, etc too. Will be also presented each coworkers of publising. Because of high-competion in this market between year 1905 and 1931 will be publising company presented like part of world of culture, like interaction between other publishing companies and books world too. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D23957
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account