Proč navštěvují klienti neziskovou organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelenková, Martina cze
dc.contributor.author Hysková, Kateřina
dc.date.accessioned 2011-07-11T17:29:31Z
dc.date.available 2011-07-11T17:29:31Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38921
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou, proč navštěvují klienti nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, zda využívají individuální poradenství, účastní se besed, diskusí, skupinových aktivit a akcí mimo klub, dále vztahy a problémy se sociálními pracovníky, jestli se klienti svěřují se svými problémy pracovníkům, dovedou klientům pomoci a jestli se v klubu cítí bezpečně. Práce se zaměřuje na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ( dále jen "NZDM" ) v Pardubickém kraji. Výsledkem této práce by mělo být zjištění spokojenosti uživatelů v NZDM. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 1589418 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject NZDM cze
dc.subject individuální poradenství cze
dc.subject sociální pracovníci cze
dc.subject klienti cze
dc.subject neziskové organizace cze
dc.subject děti cze
dc.subject nízkoprahová zařízení cze
dc.subject individual consultancy eng
dc.subject counselling eng
dc.subject social workers eng
dc.subject clients eng
dc.subject non-profit organization eng
dc.subject children eng
dc.title Proč navštěvují klienti neziskovou organizaci cze
dc.title.alternative Why visit clients non-profit organization eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hloušková, Zuzana cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with the issue of clients of low-threshold facilities for children and youth. It discusses whether the clients take advantage of individual counselling, whether they participate in discussions, debates, group activities and events outside the club. Further it deals with client´s relationships and problems they could have with the social workers, whether the clients trust the workers enough to confide their problems, whether the clients feel safe in the club and if the social workers are able to help them. The work focuses on the low-threshold facilities for children and youth ("NZDM") Pardubice region. The result of this work should be a survey of the satisfaction level of NZDM clients. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D24051
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account