Pojetí náboženství v díle Tomáše Garrigua Masaryka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hejduk, Tomáš cze
dc.contributor.author Cmár, Milan
dc.date.accessioned 2010-12-06T07:32:47Z
dc.date.available 2010-12-06T07:32:47Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37898
dc.description.abstract Práce je věnována pojetí náboženství v díle Tomáše Garrigua Masaryka a to především v období let 1881-1904, kdy se nejvíce formovaly Masarykovy náboženské teze. Masarykovy názory na náboženství se utváří v jeho habilitačním díle Sebevraţda. Pozornost je kladena zejména na projekt nového náboženství, které bylo hlavním tématem Masarykovy filosofie náboženství. Nové náboženství je třeba pro moderního člověka, který přestal věřit církevnímu křesťanství. V rámci tohoto projektu je popsána Masarykova kritika křesťanství, pojmy náboženská svoboda a náboženská krize či nutnost mravnosti v rámci náboženství. Na konci práce se věnuji Masarykovu nahlížení na Ježíše jako na člověka a ne jako na Boha. Práce je uzavřena zamyšlením nad aktuálnosti Masarykových tezí pro dnešního člověka. cze
dc.format 39 s. cze
dc.format.extent 883660 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Nové náboženství cze
dc.subject kritika křesťanství cze
dc.subject náboženská svoboda cze
dc.subject The new religion eng
dc.subject the criticism of Christianity eng
dc.subject the freedom of religious eng
dc.title Pojetí náboženství v díle Tomáše Garrigua Masaryka cze
dc.title.alternative Concept of religion by Tomáš Garrigue Masaryk eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Prázný, Aleš cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on a concept of religion by Tomáš Garrigue Masaryk, mostly in years 1881-1904 when Masaryk´s religion theses were mainly formalized. His religion theory is formed in his inaugural dissertation Sebevraţda ("Suicide"). The focus is mostly placed on a project called the new religion, the main idea of Masaryk´s religious philosophy. The new religion is necessary for the modern man, who stopped believing in the church Christianity. Masaryk´s criticism of Christianity is described in the scope of this project, the concepts of religious freedom and religious crisis, or a necessity of morality in the religion. At the end of my thesis I focus on Masaryk´s view of Jesus like a man, not like the God. The thesis is concluded with the meaning of Masaryk´s ideas for today´s man. eng
dc.description.department Katedra religionistiky a filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D22896 cze
dc.identifier.signature D22896
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account