Návrh demontážního pracoviště agregátů z autovraků pro potřeby výuky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Graja, Milan cze
dc.contributor.author Filip, Jan
dc.date.accessioned 2010-02-01T16:40:33Z
dc.date.available 2010-02-01T16:40:33Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35415
dc.description.abstract Diplomová práce by měla sloužit jako ideový návrh pracoviště na demontáž automobilů pro potřeby výuky. Provede analýzu současného stavu provozování pracovišť pro demontáž autovraků a zhodnotí možné pracovní postupy. Dalším jejím úkolem je navrhnout demontážní nářadí, pracovní stoly, manipulační zařízení a podobně. Velkým přínosem by měla být možnost využití v procesu výuky při přípravě budoucích konstruktérů. cze
dc.format 66 s., 8 s. příloh cze
dc.format.extent 2892879 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject autovraky cze
dc.subject pracoviště výuky cze
dc.subject demontáž cze
dc.subject agregáty cze
dc.subject vehicle wrecks eng
dc.subject educational workplace eng
dc.subject disassembly eng
dc.subject aggregates eng
dc.title Návrh demontážního pracoviště agregátů z autovraků pro potřeby výuky cze
dc.title.alternative Design of a working place for disassembly of vehicle wreck aggregates for the education use eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This thesis should serve as an ideal suggestion for a vehicle-disassembly workplace in terms of educational needs. It performs an analysis of present state at vehicle disassembly workplaces and evaluates possible work methods. Its additional challenge is to suggest disassembly tools, work tables, service equipment etc.. A great benefit of this thesis findings should be the posibility of its utilisation in the process of educational preparation for future constructors. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D21582 cze
dc.identifier.signature D21582
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account