Příprava výukového stendu pro měření elektrických veličin řídící jednotky motoru

Show simple item record

dc.contributor.author Lechner, Vojtěch
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:27:04Z
dc.date.available 2008-08-12T08:27:04Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29622
dc.description.abstract V první části diplomové práce je charakterizován výukový stend, jehož konstrukce a užitý systém vstřikování byl tématem mé bakalářské práce. Dále jsem charakterizoval užitý systém vstřikování na výukovém stendu Magneti Marelli 4LV, na kterém se měření odvíjí. Ve třetí části se podrobně zabývám přípravou na měření, konstrukcí měřícího panelu. V navazující části se práce zaměřuje na metodiku měření, která slouží studentovi jako postup pro měření. V poslední části se zabývám výkresovou dokumentací inovovaného výukového stendu, jeho schématy, elektroinstalací, dále pak výkresy měřícího panelu a jeho zapojení. cze
dc.format 76 s., 4 s. volných příloh cze
dc.format.extent 2227608 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Bosch cze
dc.subject vstřikování cze
dc.subject výukový stend cze
dc.subject měřicí panel cze
dc.subject fuel injection eng
dc.subject measuring board eng
dc.title Příprava výukového stendu pro měření elektrických veličin řídící jednotky motoru cze
dc.title.alternative Preparation of tutoriál stend for measurement of electrical values in engine control unit eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Marek, Jaromír
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The first part of this diploma work deals with characterization of tutorial stend, whose construction and used injection system was the topic of my bachelor work. Further, I characterized current system of injection for tutorial stend Magneti Marelli 4LV, which was used for measurements. In the third part I exhaustively deal with preparation for performing of the measurements and construction of measuring board. In the concurring part, the work is focused on method (technique) for performing the measurements, which serves the student as measuring procedure. In the remaining part of my work I write about design documentation of innovated tutorial stend, its schemes, electro installation and furthermore drawings of measuring board and its wiring. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19109 cze
dc.identifier.signature D19109
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account