Analýza zlomení čepu řízení osobního automobilu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švanda, Pavel
dc.contributor.author Smejkal, Josef
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:26:40Z
dc.date.available 2008-08-12T08:26:40Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29618
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá změnami vlastností kovových materiálů vlivem degradace (zejména únavové) a dále pak rozdělením jednotlivých degradací. V další části zobrazuje souhrn poznatků o vlivech působících na mechanismus poškozování. Dále popisuje přípravu vzorku pro rozbor a následné metalurgické vyhodnocení výsledků tohoto rozboru. cze
dc.format 51 s. cze
dc.format.extent 4137584 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject degradace cze
dc.subject vady cze
dc.subject opotřebení cze
dc.subject koroze cze
dc.subject lom cze
dc.subject mikrotvrdost cze
dc.subject metalografie cze
dc.subject degradation eng
dc.subject defects eng
dc.subject wear - out eng
dc.subject corrosion eng
dc.subject fracture eng
dc.subject microhardness eng
dc.subject metalography eng
dc.title Analýza zlomení čepu řízení osobního automobilu cze
dc.title.alternative Fracture analysis of passenger car's steering peg eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The main concern of this bachelor work is the change of properties of metal materials due to degradation processes (mainly the fatigue) and then identification of particular degradation processes. The next part summarizes influences of factors on degradation mechanism. The preparation of samples for analyzes and the evaluation of the metallographic analysis is also described. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19136 cze
dc.identifier.signature D19136
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.date.embargo 2009-1-1 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account