Účinnost systému ABS při nízkých rychlostech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bodlák, Miroslav
dc.contributor.author Lojková, Alexandra
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:24:52Z
dc.date.available 2008-08-12T08:24:52Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29601
dc.description.abstract Práce se zabývá účinností systému ABS při nízkých rychlostech. Obsahem práce je měření brzdných drah do 40 km/hod s aktivovaným systémem ABS a bez něj. Výsledkem práce je srovnání klasického brždění a brždění s ABS. cze
dc.format 40 s. cze
dc.format.extent 1362730 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject brzdná dráha cze
dc.subject regulační obvod cze
dc.subject elektronická řídící jednotka cze
dc.subject čítač pulsů cze
dc.subject hydraulická jednotka cze
dc.subject součinitel adheze cze
dc.subject braking distance eng
dc.subject control loop eng
dc.subject elektronic device controller eng
dc.subject counter of pulses eng
dc.subject hydraulic controller eng
dc.subject coefficient of adhesion eng
dc.title Účinnost systému ABS při nízkých rychlostech cze
dc.title.alternative Efficiency of system ABS at reduced speed eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This study focuses on efficiency of system ABS at reduced speed. Substance essay is chaning braking distance to speed 40 km/hod with activated system ABS and without it. Product study is confrontation classic breaking and breaking with ABS. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19149 cze
dc.identifier.signature D19149
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account